fbpx

ส้มโซดา

ส่วนผสมน้ำส้มคั้นโซดาน้ำเเข็ง 180150  มล.มล. นำน้ำส้มคั้นเทลงใส่เเก้ว 2. ตามด้วยน้ำโซดา  3.เติมน้ำเเข็งลงให้เต็มเเก้ว ตกเเต่งให้สวยงาม พร้อมเสิร์ฟ

เสารสโซดา

ส่วนผสมเสาวรสสดน้ำเสาวรสโซดาน้ำผึ้งเกลือป่น น้ำเเข็ง 12010040  ลูกมล.มล.มล.ปลายช้อนชา นำเสาวรสสดคว้านเอาเเต่เยื้อ น้ำผึ้งเเละเกลือป่น ใส่แก้ว จากนั้นคนให้เข้ากันเติมน้ำเเข็งให้เต็มเเก้ว 2.ใส่น้ำเสาวรส   3. ใส่โซดาตามลงไปจนเต็มเเก้วตกเเต่งให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟ 
ส่วนผสมน้ำอัญชัญโซดาไซรับเลมอนอัดเเข็งน้ำเเข็ง 80204  มล.มล.ก้อน นำน้ำอัญชัญเทลงใส่เเก้ว 2. เติมน้ำเเข็งลงไปครึ่งเเก้ว  3. ใส่ไซรับเลมอนอัดเเข็งที่เตรียมไว้ 4. ใส่น้ำโซดา ตกเเต่งให้สวยงาม พร้อมเสิร์ฟ
ส่วนผสมชามะนาวโซดา1เนื้อลิ้นจี่น้ำลิ้นจี่อัดเเข็งน้ำเเข็ง 130114  มล.ขวดลูกก้อน นำน้ำชามะนาวเทลงใส่เเก้ว 2. เติมน้ำเเข็งลงไปครึ่งเเก้ว  3. ใส่น้ำลิ้นจี่อัดเเข็งที่เตรียมไว้ 4. ใส่น้ำโซดา ตกเเต่งด้วยเนื้อลิ้นจี่ให้สวยงาม พร้อมเสิร์ฟ
ส่วนผสม มะนาว น้ำผึ้ง โซดา เนื้อบ๊วย น้ำบ๊วยอัดเเข็ง น้ำเเข็ง ½  80 1 1 5 ลูก มล. ขวด ลูก ก้อน นำน้ำผึ้งผสมกับน้ำมะมาวคนให้เข้ากัน 2. เติมน้ำเเข็งลงไปครึ่งเเก้ว  3. ใส่น้ำบ๊วยอัดเเข็งที่เตรียมไว้ 4. ใส่น้ำโซดาลงไป ตกเเต่งให้สวยงาม พร้อมเสิร์ฟ