fbpx
ขวดพลาสติกน้ำดื่ม น้ำหวาน น้ำอัดลม หรือนม เชื่อว่าหลายๆบ้าน มีขวดพลาสติกเก็บไว้มากกว่า 1 ขวด บ้างเก็บไว้นำไปขาย บ้างก็ทิ้งเลย เพราะไม่อยากให้บ้านรกเกะกะ วันนี้เรามีไอเดียเปลี่ยนขวดพลาสติกเป็นกล่องดินสอ น้อง ๆ หนู ๆ สามารถนำไปใช้ ช่วยลดปริมารขยะ แถมช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดอีกด้วยค่ะ อุปกรณ์ ขวดน้ำยี่ห้อเดียวกัน ขนาดเดียวกัน 2 ขวด ซิป โดยขนาดต้องยาวพอที่จะพันขวดน้ำได้ กาวร้อน